Amerika Lise ve Kolejleri

Amerika’da Lise ve Kolej Okumak

ABD aynı üniversite eğitiminde olduğu gibi lise ve kolej eğitiminde de söz sahibi ülkelerden biridir.

Amerika’da lise eğitiminin süresi Türkiye’deki gibidir. 4 yılda tamamlanan lise eğitimini özel ya da devlet liselerinde bitirebilir. Devlet liseleri en fazla bir yıl eğitim verdikleri için, yurtdışında lise öğretiminin devamında özel liseye gidilebilir. Amerika’da bulunan liseler, yatılı ya da Day School olarak ikiye ayrılır. Amerika’da lise eğitiminin ardından öğrenciler SAT sınavına tabii tutulur. Yukarıda bilgi verdiğimiz AP (Advanced Placement) programı Amerika’daki liselerde uygulanan bir programdır. Bu programda liseye devam eden öğrenciler, üniversitenin birinci sınıf derslerini alırlar. Bu sayede lise öğrencileri, üniversiteye geçtiklerinde bazı derslerden muaf olurken, AP kapsamında aldıkları derslerin kredi olarak da saydırabilirler. 

ABD’de eğitim sistemi yükseköğrenim öncesi ve yükseköğrenim devresi diye ikiye ayrılır. ABD’de devlet okulları ve özel okullar faaliyet göstermektedir. İki sömester halinde eğitim verilir; (Ağustos ortası/Eylül başı- Aralık sonu/Ocak başı) - (Ocaktan Mayıs sonu/haziran ortası). Devlet okulları ücretsizdir ve devlet tarafından finanse edilir. Özel okullarda ücretlidir. Notlar ya yüzde şeklinde ya da harf modunda verilir. Başta İngilizce olmak üzere tüm gerekli dersler – ev ekonomisi, sanat gibi dersler dahil- yükseköğrenim öncesi devrede verilir. Bu okullara meslek eğitimi veren okullarda dahildir.

Ülkede bulunan prestijli ve dünya çapında tanınan lise ve kolejleriyle 12-18 yaş grubu gençleri ülkeye çekmektedir. Oldukça renkli ve kültürlerarası bir yaşam içinde genç öğrenciler lise eğitimi alabilirler. Bu sayede hem dil eğitimi gereken standartlarda alınmış olur hem de çeşitli kültürlerden gelen diğer öğrenciler ile temasa geçerler. Konaklama olanakları arasında aile yanında barınma ve kampüs içinde yaşamak seçenekleri öne çıkmaktadır. Her iki konaklama olanağında hayatın içindeki sosyal çevre genç öğrenciye oldukça yardımcı olmaktadır.

Amerika’da Lise/Kolej Eğitiminin Faydaları

ABD’de lise ve kolej eğitimi almanın avantajları şunlardır;

12-18 yaş aralığında çeşitli kültürlerle ve insanlarla tanışma gençlerde gelecekte daha esnek bir zihin yapısına sahip olmanın yolunu açar. 

Çok kültürlü hayatta yaşamayı öğrenen genç öğrenciler karşılaştıkları uluslararası ve kültürel olaylar karşısında daha esnek bir zihin yapısı ile değerlendirme yapabilir.

Yurtdışı eğitimin önemli bir parçası olan lise eğitiminde genç öğrenciler ABD’nin verdiği kaliteli eğitim ile aynı zamanda mesleki kariyerlerini de hazırlık yapmaktadır. Liseden sonra gelen üniversite hayatında doğru seçimler yapılarak uluslararası başarının yolu açılır.

Amerika’da lise eğitimi alan öğrenciler, anadili gibi İngilizce konuşur. Üniversite eğitimi için de Amerika’yı  düşünüyorsanız eğer, henüz lise yaşlarındayken yurtdışı lise programlarına katılabilirsiniz.

Amerika başta olmak üzere dünyacaünlü prestij sahibi üniversitelere giriş imkanına sahip olabilirsiniz.

Amerika kozmopolit bir ülke olduğu için, sürekli farklı kültüreden insanlarla karşılaşırsınız. Bu sayede Türkiye’deki kültürün dışına çıkıp farklı kültürleri öğrenebilirsiniz.

Eğer üniversiteye Amerika’da devam etmek gibi bir  niyetiniz varsa, herhangi bir ek ders ya da kurs almaya gerek kalmadan SAT sınavına hazırlanabilirsiniz.

Amerika’da üniversiteye başlarken yaşanacak sorunlara önceden adapte olma fırsatı verir.

Amerika’da lise öğrenimi gören gençler, Türkiye’deki aile hayatından uzak oldukları için sorumluluk alma durumları oldukça gelişmiştir. Eğer öğrenci Türkiye’ye geri dönecekse, Amerika’daki liseden aldığı eğitim sayesinde diğerlerinden bir adım önde olacaktır. 

 

Amerikan Lisesi Hakkında ve Üniversiteye Geçişleri Hakkında Genel Bilgiler

Amerikan eğitim sistemi Türkiye’deki eğitim sistemi gibi değildir. Amerikan hükümeti gelirlerinin %10’luk bir kısmını eğitime ayırsa da, eğitim öncelikli olarak eyaletlerin sorumluluğu altındadır. Örneğin Minesota’da, yaklaşık %80 kamu eğitim kuruluşu eyalet kaynaklarından finanse edilmektedir. Her eyalet kendi eğitim departmanına, hukukuna, finansına ve kadrolaştırma hakkına sahiptir. Her eyalet müfredatını, derslere katılma zorunluluğunu vb. kendi ayarlar.

Eyaletler aynı zamanda, kaç senelik eğitimin zorunlu olacağına kadar karar da kılabilirler. Çoğu eyalette eğitim yaşı sınırı 16 ‘dır. Fakat bazı eyaletlerde bu yaş sınırı 18 yaştır.

Çoğu eyalette, kamu eğitim sistemi lokal okullara bölünmektedir bunlar da kendi “district”lerinde belirli bir müfredatı belirlemekle mükelleftirdirler. Lokal okul yönetimleri küçük şehirlere ya da büyük şehirlere kadar bölünebilirler.

Bu yüzden, okulların eğitim sistemleri ve lokal yönetimleri eğitm sistemleri, kanunları arasında büyük farklılıklar bulunabilmektedir. Fakat, yine de bazı genel noktalar vardır.

Birçok eyalet ve komünite okullardaki ve özel sınıflardaki çocukların özel eğitimsel ihtiyaçlarını karşılarlar bunlara duygusal ve davranışsal problemler, türlü engeller, iletişim bozukluğu ve sınırlı duyma gibi fiziksel engeller dâhil. Aynı zamanda özel okullar iyi eğitilebileceğini düşündüğü parlak çocuklara özel çocuk eğitimleri de vermektedir.

Lisede, ilk yılındaki öğrenciler “freshman” diye adlandırılır. 2.sınıfta “sophomore”, 3.sınıfta “junior” ve en nihayetinde 4.sınıfta “senior” diye adlandırılırlar.

Amerikan liselerinden mezun olmak için Kanada gibi ülkelerin uyguladığı final sınavı gibi bır sınav bulunmamaktadır. Yeterli krediye ve seneye ulaşıldığı takdirde zorunlu dersler de verildiği zaman öğrenci liseden mezun olabilmektedir. Amerika’nın uyguladığı SAT (Scholastic Aptitude Tests) ve ACTs (American College Test) gibi sınavların dışında öğrencilerin lise sonundaki okul ortalamaları (GPA) de Amerika’da üniversiteye girebilmek için önemli etkenlerden biridir.

Amerika Devlet Liseleri

Amerika Devlet Liseleri (Public High Schools) ücretsiz mi sorusu , en çok karşılaştığımız sorulardan biridir. Amerika’da devlet liseleri diğer okullardan çok daha uygun fiyatlarda ve ücretsiz değildir. Amerika’da devlet liselerine bağlı bulunduğu eyalette bulunan federal kaynaklar tarafından bütçe ayrılır. Amerika’da devlet liseleri yurtdışından gelen öğrencilere en fazla bir yıl eğitim hakkı vermiştir. Eğer epğitim hayatınıza Amerika’da devam etmek istiyorsanız, devlet okulunun ardından özel ya da yatılı okullara kayıt yaptırabilirsiniz. Amerika’da devlet liselerinde eğitim alan öğrencilerin konaklama şekli aile yanı konaklamadır.

Amerika’da Özel Liseler

Amerika’daki Özel Liseler (Private Day Schools) sadece Türkiye’den değil Amerika’da bulunan aileler içinde oldukça değer verilen ve itibar sahibi olan liselerdir. Amerika’da bulunan özel ve yatılı liseler birbirinden farklıdır. Özel liselerin kampüste herhangi bir konaklama hizmeti bulunmaz. Sadece özel liselerin tıpkı Amerika’nın devlet liseleri gibi aile yanı konaklama hizmeti vardır. Amerika’daki devlet okulları ile özel okulları kıyasladığımızda, özel okulda en fazla 150 öğrenci olur ve her 12 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir.

Amerika’da Yatılı Liseler

 

Amerika’daki Yatılı Liseler (Boarding Schools) tüm dünyadan gelen ülkelerden öğrencilerin en çok tercih ettiği eğitim yöntemidir. Bu okulların diğer okullardan farklı olarak büyük kampüsleri bulunmaktadır. Yatılı okulları sadece diğer ülkelerden gelen öğrenciler değil, Amerika’da bulunan yerel öğrenciler de tercih etmektedir. Amerika’daki yatılı okulların müfredatı, diğer okullardan bir  adım öndedir. Bünyesinde bulunan öğretmenlerin nitelikli olması çoğu konuda uzman olması, okuldan mezun olan öğrencilere birbirinden prestijli üniversitelerin kapısını açar. Öğrenciler kampüste sosyal hayata dahil olurken, birbirinden farklı kültürlerle karşılaşır. Amerika’da yatılı liseden mezun olan öğrencilerin IB diploma ile birlikte AP (Advenced Placement) programına katılımı ve Amerikan lise diploması bulunmaktadır.   

Amerika’da lise eğitimine başvuru için gerekli evrakları şöyle sıralayabiliriz:

Okul başvuru formu,

Pasaport,

İngilizce seviyesini belirten belge,

Vesikalık fotoğraf,

Amerika’da okuma amacını belirten niyet mektubu,

Velinin imzaladığı izin belgesi,

Transkript,

Mezuniyet durumunu gösteren belge/diploma,

Öğretmenlerden alınan referans mektubu,

Amerika’da Lise Eğitimi Fiyatları

Amerika’da lise eğitimi fiyatları öğrencinin bulunduğu eyalete, okulun özel, yatılı ya da devlet okulu olmasına göre değişmektedir. Devlet okullarının maliyetleri diğer okullarla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Yatılı okullar ve özel okullarda ise maliyetler yükselirken, okulun sunmuş olduğu imkanlara göre fiyatlar artmaktadır. Öte yandan devlet liseleri tıpkı ülkemizde de olduğu gibi Amerikalı vatandaşlara ücretsizdir. Fakat dışarıdan gelen uluslararası öğrencilere devlet okulları ücretlidir.

Amerika’da lise ücretleri, dolar/TL kurunun değişkenliğine göre güncellenmektedir. Bu yüzden net bilgi alabilmek ve uygun fiyatlı lise eğitimlerinden faydalanabilmek için Truva Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Amerika’da lise fiyatlarına ek olarak, öğrenciniz yurtdışına gideceği için birtakım masrafları daha olacaktır. Yatılı ve özel okullarda konaklama masrafları da dahil olduğu için ekstra bir harcama yapmayacağını düşünmek yanlış olur.

Bu masraflar sağlık sigortası, vize ve pasaport, seyahat, ulaşım, yemek, okul harcamaları ve sosyal aktiviteler için yapılan ödemelerdir. 

Amerikan liselerinden mezun olmak için Kanada gibi ülkelerin uyguladığı final sınavı gibi bır sınav bulunmamaktadır. Yeterli krediye ve seneye ulaşıldığı takdirde zorunlu dersler de verildiği zaman öğrenci liseden mezun olabilmektedir. Amerika’nın uyguladığı SAT (Scholastic Aptitude Tests) ve ACTs (American College Test) gibi sınavların dışında öğrencilerin lise sonundaki okul ortalamaları (GPA) de Amerika’da üniversiteye girebilmek için önemli etkenlerden biridir.

SAT Sınavı Nedir?

SAT sınavı Amerikan üniversitelerine göre standardize edilmiş bir sınavtır. Sat sınavı kâr amacı gütmeyen College-Board tarafından yapılan bir sınavdır. Şu anda uygulanmasına karar verilmiş olan SAT sınavı 3 saat 45 dakika sürmektedir ve bu sınav 600 puandan 2400 puana kadar değişibilen bir puanın alınmasıyla sonuçlanmaktadır.

Sınav 3 bölümden oluşmaktadır (Matematik, kritik okuma ve yazma.) Test yazı bölümü haricinde çoktan seçmelidir.

ACT Sınavı

ACT olarak adlandırılan bir diğer test de Amerikan üniversitelerine giriş için hazırlanmış standardize bir sınavdır. ACT öğrencinin genel eğitim gelişimini, becerilerini ve koleji bitirişinde edindiği bilgiyi test eder. Çoktan seçmeli bir sınav olan ACT’de ingilizce, matematik, okuma ve bilim sınavları vardır. Buna ek olarak yazma sınavı opsiyoneldir ve küçük bir essay yazdırılır.

Genel itibariyle, kolejler iki sınavdan birini kabûl şartı olarak görmektedirler.

Amerika Liseleri için Başvuru Koşulları Nelerdir?

Amerika’da lise eğitimi almak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında, Amerika’da lise başvurusu koşulları gelmektedir. Başvuru sürecinde okul not ortalaması oldukça önemlidir. Öğrencinin ortaokul not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Bazı okullar bu ortalamanın altındakileri de kabul edebilir. Bu nedenle mutlaka bizimle iletişime geçerek bilgi alınız. Ayrıca öğrencinin İngilizce dil seviyesi SLEP ya da TOELF gibi sınavlardan talep edilen notu alması gerekmektedir. Örneğin, Amerika devlet liseleri için SLEP testinden en az 45 almış olmanız gerekmektedir.

Bu süreçte başvuru yapan adaylarla okuldan yetkililer Skype ya da Zoom üzerinden yüz yüze görüşerek değerlendirme de yapabilirler. Amerika’da istenen not ortalaması ve dil seviyesi hemen hemen yukarıda belirttiğimiz gibidir ama bazı okullarda farklılık gösgterebilir. Bu durumda yukarıda istenen seviyelerin altında bir durum varsa mutlaka bizimle iletişime geçiniz. 

Amerika Lise Eğitimi için Öğrenci Vizesi

Amerika’da lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin başvurması gereken vize tipi F1 vizesidir. Bilindiği üzere Amerika vizesi alırken Amerikan Konsolosuğuna giderek mülakata katılmak gerekir. Öte yandan vize randevusunu henüz almadan önce, başvuru yaptığınız lisenin düzenlemiş olduğu I-20 belgenizin mutlaka olması gerekir. Bunun  dışında, pasaportunuzda yer alan bilgileri, I-20 belgesinde yer alan okul bilgileri ile birlikte SEVIS sistemine online olarak aktarmış olmanız gerekir. Bu işlemin ardından yapılacak ödemeyi ise randevudan 3 iş günü öncesinde yapılması gerekmektedir. Amerika öğrenci vizesi yani  F1 alabilmek için,  SEVIS belgesi ve I-20 formunuzun mutlaka olması gerekir.

Amerika öğrenci vizesi (F1) için gerekli evraklar:

Bir yıllık süresi olan pasaport ve önceden düzenlenmiş pasaportlar,

5*5 ölçülerinde bir adet fotoğraf,

Mezuniyet durumunu gösteren belge/diploma,

Başarı durumunu gösteren transkript ve güncel öğrenci belgesi,

Amerika’da kalınacak süreçte, eğitim ve yaşam masraflarınızı karşılayan belgeler (Tapular, maaş bordroları, kira gelirleri, şirket belgeleri, diğer gelirler)

ABD Dışişleri Bakanlığının sayfasında bulunan DS-160 formunu doldurmak, Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.

SEVIS ücretinin ödenmiş olması gereklidir. SEVIS ödemesi için buraya tıklayınız.

 

"Amerika F1 vizesi ne kadar sürede verilir" sorusu en çok merak edilen soruların başında yer almaktadır. F1 vizesi için başvuru, mülakatla birlikte tamamlanır. Amerika F1 vizesi başvurusunun ardından, mülakatı yapan memur tarafından olumlu ya da olumsuz dönüş yapılır. Daha sonra pasaportunuz PTT kargo ile 2 ya da 3 iş gününde belirtmiş olduğunuz adresinize gelir.

Amerika Nasıl bir Yerdir, Amerikan Hayatı Nasıldır? Amerika’nın Sosyal Yapısı Nedir?

Amerika, içerisinde 52 ayrı eyalet bulunan ve bu eyaletlerin birleştiği cumhuriyettir pek cumhuriyet kavramı geçmese de. Bunun dışında, Amerika’da her eyaletin kendi anayasası vardır, Texas’ta idam varken California’da idam olmayabilir.

Amerika, tıpkı Türkiye gibi laik demokratik sosyal hukuk devletidir ve bütün dinler devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Bununla beraber Amerikan nüfusunun %0.4’ü müslümandır. Amerikalı diye bir ırk tanımı yoktur. Amerika’nın keşfinden sonra Amerika’ya yerleşen avrupalılar (ingilizler, fransızlar, ispanyollar, hollandalılar) ve sonrasında sanayi devriminde köleleştirmek amacıyla Afrikadan vapurlarla zorla getirilen kişiler tafafından oluşturulmaktadır.

Amerika’da özellikle siyahiler Türkleri çok sevmektedirler.

Ülke başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Ülkede 2 büyük siyasi parti vardır bunlardan biri Cumhuriyetçi Partidir(Rebuplican). Ülkede siyahi kişilerin çok bulunduğu ve sınırların kapatılması gerektiğini savunan partidir. Bir diğer parti de Demokrat Partidir(Democrat) sosyal demokratlardır ve göçmenlere üniversite öğrencilerine, işçilere hak tanınması için çalışmalar yapmaktadırlar. Amerika’da askerlik zorunlu değildir ve paralı askerlik sistemi vardır. Ordu tamamen profesyonel ordudur ve orduya katılmayanlar sosyal projelerde çalışırlar fakat zorunlu değildir. Amerika’da asker olan kişilerin yaptığı işe kutsal olarak bakılır ve askerlere çok değer verilir.

Amerikan üniversiteleri dünyada en çok yabancı öğrenci kabûlü yapan üniversitelerdir. Amerikalılar Türklere gerçekten çok iyi bakmaktadırlar ve çok sevmektedirler. Daha çok siyahiler, İspanyollar, Fransızlar Türkleri çok sevmektedirler.

Amerika’da arabalar yaklaşık 15-20 bin $ arasındadır ve alım gücüne kıyasla iyi fiyatlar denilebilir.

Amerika Hakkında

Amerika yaklaşık 10 milyon kilometrekare yüzölçümüyle dünyanın toprak olarak en büyük ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünyanın en popüler göç destinasyonu olan ülke, çok sayıda kültürü de içinde barındırmaktadır. Çin ve Hindistan’ın arıdından gelerek, dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda olan Amerika, 50 eyaletten ve bir federal bölgeden oluşan federatif, anayasal cumhuriyettir. Amerika federal bölgesi ise Washington DC’dir. 48’i bir arada diğer ikisi Hawaii Adaları ve Alaska’dan oluşur. Ülkenin resmi kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776’dır.

“Özgürlükler Ülkesi” olarak bilinen Amerika’da yaşayan herkes eşit haklara sahiptir. Eğlence hayatının oldukça gelişmi olduğu ülkede büyük yerleşim yerlerinde sabaha kadar hizmet veren bar ve diskolar bulunmaktadır. Alkol alım yaşı 21’dir ve kural ihlâllerinde ceza vardır. Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 49.sırada yer alan ABD, uluslararası iş insanları, bilim insanları için en önemli ülkelerden biridir.

Amerikan kültüründe din önemli bir rol oynamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi askerlik mesleği gibi bazı meslekleri kutsal görmektedirler ve bu mesleği icra eden kişilere saygıda kusursuzluk nadir görülür. ABD’de en yaygın din Hristiyanlıktır, mezhepleri Katoliktir. Ateistler ya da hiçbir dine bağlı olmayanlar Hristiyanlıktan sonra 2. en büyük topluluktur.

IB Diploması diğer diplomalara kıyasla nasıldır?

AP (İleri Düzey Yerleştirme - Advanced Placement)

2015 yılında Eğitim Politikalarını İyileştirme Merkezi tarafından yapılan çalışma, öğrencilerin AP'yi sadece lisede üniversite için bir kredi kazanma yolu olarak görürken, DP'yi güçlü, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren bütünsel bir program olarak gördüklerini ortaya koymuştur.

A Seviyeler (A-Levels)

2012 tarihli bir Ofqual raporu, Diploma Programındaki değerlendirmeleri, farklılaştırma imkanı tanıyan, bağımsız düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi teşvik eden ve öğrencilerin üst basamak beceriler sergilemelerine imkân veren kusursuz değerlendirmeler olarak nitelemiştir. 2014'te Üniversite ve Kolejler Kabul Kurumu (Ucas), Uluslararası Bakalorya'ya resmî bir A-level (A-Seviye) denkliği veren yeni bir tarife sistemi geliştirmiştir.

Avustralya Müfredatı ve Avustralya Diploma Çerçevesi

Deakin Üniversitesi'nin 2014 yılında gerçekleştirdiği çalışma için görüştüğü öğretmenler, genel olarak DP'nin, Avustralya Müfredatı'na kıyasla üniversite için daha iyi bir hazırlık sunduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. DP müfredatının diğer faydaları arasında gerçek çalışma gerektiren uygulamalar, açık küresel boyutlar ve kültürler arası anlayış gelişimi gerektirmesi yer almaktadır.

 

Hindistan Orta Öğrenim Merkez Kurulu ve Hindistan Okulları Sertifika Sınavı Konseyi

Delhi Üniversitesi, Merkezi Eğitim Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, CBSE ve CISCE'ye kıyasla DP müfredatının ve değerlendirmelerinin daha kapsamlı ve yoğun olduğunu, birden fazla bakış açısını daha çok teşvik ettiğini ve farklı bağlamları takdir ettiğini; analitik, eleştirel ve değerlendirme becerilerini daha çok geliştirme eğiliminde olduğunu ortaya koymuşlardır.

AP (Advanced Placement) nedir?

AP programı ve sınavları Amerika’da ve dünyada 60’tan fazla ülkede üniversiteler tarafından tanınan bir programdır. AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar, hem de üniversiteye başladıklarında başlangıç seviyesinde verilen derslerden muaf olma şansını elde ederler. Dolayısıyla AP almış öğrenciler kolej eğitimleri süresince ciddi derecede zaman kazanarak çift-anadal (double-major) ve/veya yan dal (minor) programlarına da geçiş yapabilirler.

AP sınavlarının içeriği üniversite profesörleri ve lise AP öğretmenlerinden oluşan bir kurul tarafından hazırlanmaktadır. Her AP sınavında çoktan seçmeli sorulardan ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşan iki bölüm bulunur. Sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı, seçilen konuya göre farklılık göstermektedir. Çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kompozisyon ve kısa cevaplı sorular ise öğretmenler tarafından değerlendirilir.

Sınavda, çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kısa cevaplı ve kompozisyon tarzındaki sorular ise tecrübeli AP öğretmenleri ve üniversite profesörlerinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilir. Öğrenciler AP sınavlarından 1 ila 5 arasında bir not alır ve sonuçlar Temmuz ayı içerisinde öğrenci ve ilgili üniversitelere yollanır. Sonuç raporları kümülatiftir, yani öğrencinin o güne kadar aldığı tüm AP sınav sonuçlarını gösterir. Sınav sonuçlarını telefon yoluyla da öğrenmek mümkündür.

Neden Amerika’da Eğitim Almalıyım?

 • Hayat standartları Türkiye’ye nazaran yüksektir.
 • Ekonomisi iyidir. Dünyada karşılıksız para basabilen tek devlettir.
 • Türkiye Amerika’nın en güçlü ittifaklarından biridir.
 • Start-up’lara destek yüksektir.
 • Vergiler düşüktür.
 • İnsanlar arkadaş canlısıdır.
 • Maaşlar nazaran yüksektir.
 • Ülke tarihi & doğal & sanatsal güzelliklerle doludur.
 • Ev fiyatları ve kiraları nazaran ucuzdur.
 • Nüfus yoğunluğu azdır.
 • Ehliyet yaşı 16’dır.
 • Ülkenin her yanında telefonlar çekmektedir.
 • Sevdiğiniz müzik gruplarını sık sık dinleyebilirsiniz.
 • Cep telefonları & teknolojik aletleri Türkiye’ye kıyasla ucuza alabilirsiniz.
 • Sansür ve otosansürden ırak bir hayat yaşarsınız.
 • İnternet kullanımında kota yoktur.
 • Borsaları çok daha güvenli ve stabildir. Yatırımlarınızı daha iyi yönetebilirsiniz.

Aşağıda Truva Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak danışmanlığını yaptığımız lise ve kolejleri bulabilirsiniz; 

Wilbraham Monson Academy  Massachusetts

George Stevens Academy Maine USA

Hawai Preparatory Academy USA

Vermont Academy USA

St.Johnsbury Academy Vermont

New Hampton School

The Perkiomen School Pennsburg USA

Grand River Academy AUSTINBURG, Ohio

The Hun School of Princeton - Princeton

Riverstone Internatıonal School idaho USA

The Kings Academy West Palm Beach USA

Linden Education Servise California USA

Marianapolis Preparatory School

East Catholic High School

Idyllwild Arts Academy

The Orme School

Squaw Valley Academy

Steamboat Mountain School

Cats Academy Boston

The MacDuffie School

Pope John XXIII High School

Presentation of Mary Academy

Mercyhurst Preparatory School

The Storm King School

The King’s Academy

Norfolk Christian School

Springwood School

Deer Valley Unified School

Gilbert Public School

Hamilton High

Higley Unified School

Joy Christian

Mesa Public School

Mission Heights Preparatory High School

Paradise Valley School

Phoenix Christian Preparatory School

Rancho Solano Preparatory School

Scottsdale Unified School

Sequoia Charter School

Sierra Vista School

Orme School

Fort Smith Public Schools

Union Christian Academy

Alameda Unified School

Georgiana Bruce Kirby Preparatory School

Los Angeles Unified School

Oak Park High School

San Gabriel Academy

San Luis Coastal School

Santa Barbara Unified School

Ambassador High School

Archbishop Riordan High School

Armyand Navy Academy

Arroyo Pacific Academy

Balboa School

Bishop O Dowd High School

Capistrano Valley Christian Schools

Chaffey Joint Union School

Chino Valley Unified School

Christian Brothers High School

El Camino Real Charter High School

Grace Brethren Junior Senior High School

Heritage Christian School

Idyllwild Arts Academy

Las Virgenes Unified School

Mission College Preparatory Catholic High School

Monterey Bay Academy

Moreau Catholic High School

Ojai Valley School

San Domenico School

San Francisco Waldorf High School

Torrance High School

Vacaville Christian School

Xavier College Preparatory High School

Apple Valley Christian School

Birmingham Community Charter High School

Dunn School CA

Morgan Hill Unified School

Midland School

Fremont Christian School

Squaw Valley Academy

St Joseph Notre Dame High School

St Vincentde Paul High School

Colorado Springs School

Whittier Christian High School

The Quarry Lane School

Denver Public School

Faith Christian Academy

Steamboat Mountain School

South Kent School

Saint Bernard School

Marianapolis Preparatory School

St Thomas More School

Woodstock Academy

Edmund Burke School

Marion County School

Indian River Charter High School

Brevard School

Florida Preparatory Academy

Lake Mary Preparatory School

Montverde Academy

The Kings Academy

Saint Edwards School

North Broward Preparatory School

Trinity Christian Academy

Windermere Preparatory School

Athens Christian School

Bonneville High School

Maui Preparatory Academy

Henry County Schools

Hillcrest High School

Brother Rice High School

Morgan Park Academy

Schaumburg Christian School

Rockford Christian High School

Providence Catholic High School

Guerin Catholic High School

Kokomo High School

LaLumiere School

Trinity Lutheran High School

Scottsburg High School

Scecina Memorial High School

Burlington Notre Dame High School

Bishop Seabury Academy

Urbandale High School

Blue Valley Public School

Maur Hill Mount Academy

Evangel Christian Academy

George Stevens Academy

Fryeburg Academy

Foxcroft Academy

Hyde School Maine

Lee Academy

Lincoln Academy

Orono High School

Maine School of Science and Math

Maine Central Institute

Arlington High School

Beverly High School

Burlington High School

Dartmouth High School

Chapel Hill Chauncy Hall School

CATS Academy Boston

Groton Dunstable Regional High School

Holy Name High School

Hopkinton High School

Matignon High School

Marblehead High School

Lynnfield High School

Maynard High School

Nauset Regional High School

Newburyport High School

Pope Francis High School

Northampton High School

Newton Public School

Stoneleigh Burnham School

The Mac Duffie School

The Newman School

Winthrop High School

Winchendon School

Wilbrahamand Monson Academy

St Francis Xavier Catholic High School

Seattle Public Schools

Tacoma Public School

Lourdes Academy

Saint Georges School

St Johnsbury Academy

Montpelier Public Schools

Davis School

Burrand Burton Academy

Lyndon Institute

American Hebrew Academy

Burlington Christian Academy

Bishop Rosecrans High School

Portland Christian Schools

Lake Ridge Academy

Grand River Academy

Bishop Mc Devitt High School

Erie First Christian Academy

Grier School

Mt Lebanon High School

Mercyhurst Preparatory School

Linden Hall

Perkiomen School

The Phelps School

Valley Forge Military Academy

Ecoledhumanite

Ben Lippen School

Mt Hope School

Marine Military Academy

The Village School

TMI The Episcopal School of Texas

Wasatch Academy

South Sanpete School

Provo City School

Programla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki numaralardan bize ulaşarak, bilgi talep edebilir, bilgi formunu doldurabilir veya randevu alarak Kadıköy’deki Truva Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Numaramız: 0 216 414 77 50

WhatsApp'tan mesaj göndermek için tıklayınız.


https://www.truva.com.tr/uploads/thumbs/440/440/f8d3aa7dda2c457a1f7a5c6c2515bf01.png

South Seattle College

detay
https://www.truva.com.tr/uploads/thumbs/440/440/e2ad53774385abf137706ae6cc2866fc.png

EDMONDS COLLEGE LİSE

detay
Web sitemizi ve hizmetimizi optimize etmek için çerezler kullanıyoruz. Kişisel Verilerin Kullanımı Kanunu. Kabul Ediyorum. Reddediyorum.
Bilgi Formu