Kanada Lise

Kanada’da Lise Eğitimi

Kanada’da lise eğitimi Türkiye’de olduğu gibi 4 yıl sürmektedir. Bu 4 yıl içinde Kanada’dan dönüp Türkiye’de okumaya devam etmek gibi bir şansınız da mevcut. Aynı şekilde 4 senenin herhangi birinde Kanada’ya gidip eğitiminize orada devam etme şansınız da bulunmaktadır.

Türkiye’ye kıyasla oldukça prestijli okulların olduğu Kanada’da, verilen diploma dünyaca tanınan diplomadır. Eğitim kalitesiyle fark yaratan Kanada, bu nedenden dolayı her yıl on binlerce öğrenciyi ağırlar. Kanada’da lise eğitimi alan öğrenciler, yaşam standartlarının çok yüksek olduğu bu ülkeyi çok sevecekler. Hatta üniversite hayatlarını dahi burada sürdürmek isteyeceklerdir.

Kanada’da liseler devlet ve özel liseler olmak üzerev ikiye ayrılmıştır. Ülke eyaletlere ayrıldığı ve her eyaletin kendi eğitim sistemi olduğu için, birbirinden farklıdır. Liseleri eyaletler denetler ve kaliteli eğitim standartlarının korunmasını sağlar.

Kanada’da sadece öğrenciler değil, onlara eğitim veren öğretmenler de düzenli olarak eğitime tabii tutularak, kaliteli eğitim sisteminin devamlılığı sağlanır.

Son derece kaliteli ve eğitim ve dil seçenekleriyle Kanada, eğitim için öğrenciler tarafından çok rağbet gören ülkelerden birisi olmuştur. Kanada’ya giden öğrenci eğitimini ister Fransızca ister İngilizce görmektedir. Eğer kişinin dili tam anlamıyla lise derslerini alabilecek yeterlilikte değilse de Kanada liseleri bu kişiler için ek ders açıp onların dillerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kanada’da eğitim sistemi merkezden ziyade yerel yönetimlerle belirlenmektedir. Her okul bir bölgeye bağlı olup bölgeye bağlı olan okullar genellikle 7-15 arası olup bu okullar arasında bir sistem belirlenmektedir. Okul bölgeleri, kendine bağlı olan okullarda eşit seviyede ve aynı kalitede eğitim verilmesinden, öğrencilerin ve okul çevresinin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca bu idari birim, yurt dışından lise eğitimine gelen öğrencilere yurt hizmeti konaklama hizmeti yatılı okul hizmeti sunmakla mükelleftir.

Kanada’da Lise Eğitimi İçin Başvuru Şartları  

12-18 yaş aralığında bulunmak,

Orta seviyede İngilizce bilmek,

Okul mezuniyet puanının 100 üzerinden en az 65-70 olması,

Başvurulan okulun talep ettiği ek şartlar,

Öğrenci halihazırda bir örgün lise eğitiminde ise transkript,

Pasaport,

Referans mektubu,

Niyet mektubu.

İngilizce seviyesini gösterir bir belge ( IELTS TOELF veya Cambridge sınavı )

Öğrencinin Türkiye’de bir okulda ortaokul son sınıf ya da lise seviyesinde öğrenim görüyor olması,

Okul başlangıç tarih aralığı özel ve devlet okullarına göre değişkenlik gösterebilir, başvurular bu tarihlere uygun olmalıdır

Kanada’da yaşayabileceğinizi ve giderlerinizi karşılayabileceğinizi temin eden banka mektubu

Hem anneden hem babadan muvafakatname Kanada'da lise eğitimi için gerekli olan şartlardır.

Kanada Lise Fiyatları

Kanada’da lise ücretleri özel ve devlet okullarında farklılık gösgtermektedir. Buna ek olarak Kanada’nın her eyaletinde bulunan liselerde fiyatlandırmalar farklıdır. Kanada’da büyük şehirlerin olduğu eyalatlerde genellikle devlet liselerine daha fazla talep olur ve bu liselerin fiyatları özel liselerden fazladır. Kanada lise fiyatlarının malityeti CAD (Kanada Doları) üzerinden hesaplandığı için, döviz kuruna göre incelendiğinde İngiltere ve Amerika’dan daha uygundur.

Kanada Lise Eğitimi Öğrenci Vizesi

Kanada’ya eğitim için başvuru yapan öğrencilere iki farklı öğrenci vizesi verilmektedir. Bunlardan birisi kısa süreli ziyaretçi öğrenci vizesidir ve altı aydan daha kısa süre kalacak öğrencilere verilir. Kanada lise eğitimi için öğrencilere verilen altı aydan daha uzun zamanlı öğrenci vizesi bir diğer vize türüdür. Eğer eğitim süresi uzarsa bu vizenin süresi de uzatılabilir.

Kanada öğrenci vizesi başvurusu için 18 yaşından küçük adaylar ebeveynleriyle gitmelidir. Kanada hükümeti vize başvurularını, konolosluğun anlaştırı aracı kurumla almaktadır.

Kanada öğrenci vizesi alabilmek için aşağıdaki evraklara ihtiyaç vardır.

Eski ve yeni pasaport,

Biyometrik çekilmiş fotoğraf,

Okuldan gelen davetiye ya da kabul belgesi,

Akademik belgeler, (Referans mektubu, transkript vb.)

Muvafakatname, (Ebeveyn iznidir, 18 yaş altı öğrenciler için geçerlidir.)

18 yaşını doldurmayanlar için vasilik belgesi,

Arşiv olarak alınmış sabıka kaydı,

Sağlık raporu (Talep edilmeyebilir)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Niyet mektubu,

Yaşam ve eğitim maliyetlerini karşılayabileceğinizi gösteren maddi belgeler,

Kanada Lise Bursları

 

Kanada'da devlet liselerinde Türkiye’den gelen öğrencilere herhangi burs verilmemektedir. Fakat bazı özel liselerin burs imkanı vardır. Kanada özel liseleri burs verirken öğrencinin not ortalaması, dil seviyesi ve sosyal faaliyelerde edindiği başarıları incelemektedir.


Neden Kanada’da Lise Eğitimi?

Kanada’da lise eğitimi almak için sebeplerden konuşmak gerekirse, Kanada’da öğrenci kendi istediği bir konuya dair eğitimini kendi ayarlayabilmektedir. Mezun olmak için 40 saat ayrıca bir işte çalışıp lise son sınıfta da bir edebiyat sınavına girmektedir. Bu edebiyat sınavının önemi ise üniversiteye yerleşirken ortaya çıkmaktadır. Eğer Kanada’da bir liseden mezun olduysanız üniversiteler sizden IELTS veya TOELF skoru beklemezler direkt olarak eğitime başlayabilirsiniz. Kanada’nın öğrenciye sadece teorik bilgi vermekten ziyade onları sahaya sürmeleri, deneyler yaptırtmaları ve gözlem notları aldırtmaları öğrenciyi hem üniversiteye hem de sonraki yaşamına hazırlamaktadır. Bu bakımdan Kanada liselerinin hayata kattıkları çok önemlidir. Ek olarak Kanada, uyguladığı politikalarla sağlamaya çalıştığı kültürel çeşitliliği desteklemektedir. Kanada’nın devlet liselerinin birçoğunda %10 yabancı öğrenci kotası vardır. Bu sebeple öğrenci Kanada’ya gittiği zaman onun yanında kalacak aileler özellikle seçilir. Bu aileler göçmenlerle arasında sorun olmayan, eğitimli, kültürlü ve yardımsever aileler olarak ayarlanmaktadır. Bu yardımsever ortamda öğrencinin güvenli bir şekilde lise okuyabilmesi sağlanmaktadır.

Kanada’da Devlet Liseleri

Kanada’da devlet liseleri dünyanın en iyi liseleri sayılan liselerdendir ve eğitimleri çok kalitelidir. Hal böyle olunca Kanada’da özel liselerden ziyade devlet liseleri daha çok tercih edilmektedir. Hatta bu oran %90’dır. Kanada’da eğitimden sorumluluk anlattığımız gibi merkezden ziyade yerele yönelmiştir. Belirli bölgelerde bulunan okul “district”leri eğitimlerden sorumludur. Her district (bölge) müfredattan sorumludur ve aynı kitaplardan aynı sorularla sınava tabi olurlar.

Kanada’da bulunan devlet liseleri, uluslararası alanda öğrencileri de içine alan genişletilmiş kabul şartları olan eğitim kurumlarıdır.

Kanada devlet liselerinden çoğunluk olarak Kanadalı öğrenciler bulunur. Öte yandan birçok okulun uluslararası öğrenci alma kapasitesi oldukça yüksektir.

Kanada liselerinde zorunlu olarak verilen derslerin yanı sıra seçmeli dersler de bulunmaktadır.


Zorunlu Dersler:

Matematik
İngilizce
Bilim Dersleri
Bunun yanı sıra; tarih, müzik,  pazarlama, muhasebe, aşçılık, dikiş, fizik,tiyatro, dans, yazılım, kimya, biyoloji gibi bir çok ders de seçime açıktır ve öğrencinin kendi isteği doğrultusunda uzmanlaşmasını sağlamaktadır.

Kanada’da Özel Liseler

Kanada’da devlet liseleri, özel liselerden daha çok kabul edilse de bazen özel liselerin seçilmesi daha mantıklı olabiliyor. Öğrencinin tamamen istediği bölüme yönelik eğitim veren bu liseler öğrenciyi direkt olarak bir üniversitenin herhangi bir bölümüne hazırlamak için okutuyorlar. Bu okullar birebir eğitim vererek ya da nazaran küçük sınıflarda eğitim vererek öğrencilerle daha çok ilgilenip onların başarı seviyesini artırmayı amaçlıyorlar. Bazıları ise devlet liselerinde sunulan müfredat ve kaliteyi sunmayı esas amaç olarak görerek eğitim göstermektedirler. Özel liselerde yabancı öğrenci kontenjanı ya da limit diye bir şey bulunmamaktadır hatta bazı özel liselerde yabancı öğrencilerin sayısı Kanadalı öğrencilerin sayısından kat ve kat daha fazladır. Bir dönem ya da bir yıl okuyup Türkiye’ye geri dönebilecekleri gibi tam tersini yapma hakları da mevcuttur.

Kanada özel liselerinin devlet okullarına kıyasla kampüsü ve konaklama alanları daha büyüktür. Genellikle konaklama imkanı kampüsün içinde ya da okula çok yakın yerlerde olduğu için aileler özel liseleri tercih ederler. Özel liselerin sınıflarının alanı küçük ve sınıftaki öğrenci sayısı devlet okuluna göre daha azdır.

Kanada özel liselerine giden öğrenciler, dünyanın her yerinden öğrenci kabul edildiği için farklı ülkelerin gelenekleri, kültürleri ve yaşama şekillerini deneyimler.

Kanada özel liselerinde eğitim dönemi genelde Eylül ayında başlar. Fakat bazı özel liseler Ocak ya da Nisan ayında da başvuru alabilir.

Özel okullar da devlet okulları gibi konaklama konusunda öğrenciye yardım etmekle mükelleftirler.


IB (International Baccalaureate) ve AP (Advanced Placement) programları nelerdir?

Türkiye’de bazı liselede IB diploması sunulmaktadır. IB diploma programına katılan öğrenciler Türk müfredatına ek olarak IB dersleri de almaktadırlar. Bundan mütevellit dersler ağır gelmektedir.

 

IB (International Baccalaureate)

Uluslararası mükemmelliğin sembollerinden biri olarak bilinen bu program, öğrencinin üniversite öncesinde uluslararası bir diplomaya sahip olmasını gösterir. IB diploma, 16 ve 19 yaş arasındaki lise öğrencilerine genişlik, derinlik ve denge bileşimini sunar ve üniversite öncesinde; sorgulayan, disiplinli ve özgüven sahibi olan gençler olmasına hizmet eder. IB diploma sayesinde öğrenciler, hayatları boyunca öğrenmeyi hedefleyen, topluma duyarlı, çok yönlü düşünebilen bireyler olarak topluma kazandırılır.

Yurtdışı lise eğitiminde IB diploma alan öğrenciler, dünyanın tanınan birçok üniversitesine başvuru yaptığında başarılı bir şekilde kabul alabilir.

IB diploma programlarının içeriği, öğrencinin bireysel ya da grup çalışmalarında yer alarak, yenilikçi yöntemlerle araştırmalar yapmasını ve yeni şeyler keşfetmeyi öğrenirler. IB diploma programıyla lise öğrencileri, Türkiye’deki gibi ezbere dayalı bir eğitim almazlar. Bu program lise öğrencilerinin neden sonuç ilişkisini irldelemek amacıyla uygulanmaktadır.

Yurtdışında yer alan liselerin eğitimleri arasında GCSE, A Level ve IB diploma programları verilmektedir. Ayrıca bazı okullar bu programların hepsini de vermektedir.

IB diploma alanların genel özellikleri şöyledir:

Fikir üreten,

Araştıran ve sorgulayan,

İletişim kurabilen,

Bilgili,

Fiziksel-zihinsel ve duygusal denge kurabilen,

Risk alabilen,

Prensip sahibi, 

Karşısındakini önemseyen,

Güçlü ve zayıf yönleriyle gelişimini destekleyen,

Açık görüşlü olurlar.

Çocuklarının olabilecek en iyi eğitimi almasını isteyen ebeveynler, aşağıdaki sebeplerden dolayı IB’yi seçmektedir :

Üniversite ve yüksek öğrenime üstün bir hazırlık yapılmasını sağlayan hedef yükseltici akademik müfredat sadece test çözmeyi içeren hazırlıktan farklı olarak, öğrencileri entelektüel, duygusal, fiziksel ve sosyal olarak geliştirmeye odaklı, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı kültürler arası farklılıklara yönelik şefkat ve anlayışı destekleyen uluslararası bilinç odağı saygın, güvenilir ve dünya çapında tanınan akademik hazırlık.

Üniversiteler düzenli olarak DP öğrencilerinden yüksek öğrenime en iyi hazırlanmış öğrenciler olarak bahseder. IB mezunları üniversitede üstün başarı sergiler ve sıklıkla eğitimlerine ileri seviyeden başlarlar. IB, öğrencinin sadece hafıza becerilerini değil, dersi anladığını göstermesine imkân veren anlamlı görevler oluşturarak, ilgili düşünme becerilerini de sınamayı hedefler. IB, sınav sonuçlarının üniversiteye ve işe giriş konusunda bir pasaport görevi gördüğünün bilincindedir ve değerini ve anlamını uzun yıllardır korumuş olan dünya çapında bir standart sunar. Değerlendirmeye yönelik güçlü bir ilkeli yaklaşım sürdürme geleneği olan IB diploma, her bir öğrenciye geçerli alanlarda kredi almak da dâhil olmak üzere bireysel olarak güçlü oldukları özelliklerine dair takdir görme şansı veren çeşitli sınav ve iç değerlendirmeler sunar.

Ders Programları: Diploma adayı altı grup dersinden biri seçmelidir.  Türkiye’de, anadil ve sosyal bilimler dersleri Türkçe kalanlar ingilizce işlenmektedir.

Grup: Dil A1 – Öğrencinin başarılı olduğu dilde genellikle de anadilinde olmak üzere edebiyata yönelmesi sağlanmaktadır.

Grup: Dil A2- İkinci bir dilde çok yetkin öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersleri grubu

Grup: Birey-Toplum- işletme ve yönetim, ekonomi, ITGS, felsefe ve psikoloji

Grup Doğa Bilimleri: Fizik, Kimya, Biyoloj, Matematik

Grup Matematik: Matematik (ileri düzey), matematiksel yöntemler

Seçmeliler: Öğrenciler ilk beş gruptan herhangi birini seçebilecekleri gibi, okul müfredat programına göre de başka dersler seçebilmektedirler.

IB programına dahil olan öğrenciler ekstra olarak bilgi kuramı (theory of knowlodge) dersi alırlar ve 4.000 kelimelik bir bitirme tezi hazırlamakla mükelleftirler. Yaratıcılık, aktivite ve hizmet... (Creativity, activity and service – CAS ) Öğrenci, toplum hizmeti ve spor seçenekleri dahil olmak üzere öğrencilerin çok çeşitli müfredat dışı aktiviteye zaman ayrdıkları deneyimsel bir öğrenme bileşenidir.

AP (İleri Düzey Yerleştirme - Advanced Placement)

2015 yılında Eğitim Politikalarını İyileştirme Merkezi tarafından yapılan çalışma, öğrencilerin AP'yi sadece lisede üniversite için bir kredi kazanma yolu olarak görürken, DP'yi güçlü, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren bütünsel bir program olarak gördüklerini ortaya koymuştur.

A Seviyeler (A-Levels)

2012 tarihli bir Ofqual raporu, Diploma Programındaki değerlendirmeleri, farklılaştırma imkanı tanıyan, bağımsız düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi teşvik eden ve öğrencilerin üst basamak beceriler sergilemelerine imkân veren kusursuz değerlendirmeler olarak nitelemiştir. 2014'te Üniversite ve Kolejler Kabul Kurumu (Ucas), Uluslararası Bakalorya'ya resmî bir A-level (A-Seviye) denkliği veren yeni bir tarife sistemi geliştirmiştir.

Avustralya Müfredatı ve Avustralya Diploma Çerçevesi

Deakin Üniversitesi'nin 2014 yılında gerçekleştirdiği çalışma için görüştüğü öğretmenler, genel olarak DP'nin, Avustralya Müfredatı'na kıyasla üniversite için daha iyi bir hazırlık sunduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. DP müfredatının diğer faydaları arasında gerçek çalışma gerektiren uygulamalar, açık küresel boyutlar ve kültürler arası anlayış gelişimi gerektirmesi yer almaktadır.

Hindistan Orta Öğrenim Merkez Kurulu ve Hindistan Okulları Sertifika Sınavı Konseyi

Delhi Üniversitesi, Merkezi Eğitim Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, CBSE ve CISCE'ye kıyasla DP müfredatının ve değerlendirmelerinin daha kapsamlı ve yoğun olduğunu, birden fazla bakış açısını daha çok teşvik ettiğini ve farklı bağlamları takdir ettiğini; analitik, eleştirel ve değerlendirme becerilerini daha çok geliştirme eğiliminde olduğunu ortaya koymuşlardır.

Kanada’da Eğitim Esnasında Konaklama

Kanada’da örgün eğitime başlayacak öğrencileri farklı şekillerde konaklama imkanlarına sahiplerdir. Devlet liselerinin sunduğu konaklama türü genellikle, birçok testle ve özelliğe sahip olmasıyla seçilmiş olan bir ailenin yanına yerleştirmedir fakat özel liselerde ise daha çok lisenin yurdu olmaktadır ve çocuk orada konaklama imkanı bulur. Kanada kültürünü daha yakından görmek için aile yanında kalmak belki daha mantıklı bir tercih olacaktır ama öğrencilerle beraber kalıp sıkı dostluklar kurma fikri de hiç kötü değildir. Aile bilgileri daha öğrenci yurt dışına okumaya çıkmadan öğrenciye verilir, ailenin yanına gitmeden önce de aileyle kontakt kurulabilmektedir. Kanada’da yurt imkanı sunan liselerin yurtları liselere çok uzak değildir ve genellikle 1-4 kişi arası odalarda konaklama yapılmaktadır. Konaklama fiyatlarına yemekler de dahildir. Öğrenciler aile yanı konaklamada öğle yemeklerine evden hazırlayarak yanlarında götürebilmektedir. Kahvaltı ve akşam yemekleri evde sağlanır ve genellikle aile ile beraber yenir.

Kanada’da Yaşam

Dünyanın en büyük 2. yüzölçümüne sahip olan Kanada’da, kırsaldan merkezlere doğru fiyat farkları artmakta. Fakat Dolar ve Sterline göre Türk Lirasına daha uygun bir para birimi kullanmaları Türk öğrenciler tarafından Kanada’yı cazip kılıyor. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Kanada’da da büyük şehirlerde ve merkezi yerlerde hayat daha pahalıdır. Daha kırsala doğru gidildikçe yaşam için harcanan tutar da azalmaktadır.

Özgürlükler ülkesi olması, içme sularının pet sulardan daha sağlıklı olması, sokaktaki herkesin mutluluğunu pankartlarla dile getirmesi ve karşısındakilere iltifatlar yağdırması özellikleriyle rahatça yaşanılabilir güzel bir ülke olduğu söylenebilir.

Aşağıda Truva Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak danışmanlığını yaptığımız lise ve kolejleri bulabilirsiniz; 

Trinity College

Ashbury College 

Ridley College

Balmoral Hall School

Golden Hills School

Livingstone Range School 

Medicine Hat School

Abbotsford School

Alberni District Secondary School

Bodwell High School

Burnaby School

Chilliwack School

Central Okanagan School 

Delta School 

Gulf Islands School

Kootenay Lake School 

Langley School 

Nanaimo-Ladysmith School 

Powell River School

Qualicum School

Rocky Mountain School 

Sea to Sky 

Brookes Shawnigan High School

Sooke School 

Vancouver School Board

Vernon School 

Pembina Trails School 

Newfoundland and Labrador

Nova Scotia School Board

Eastern Township School 

Braemar College

Halton District School Board - Burlington Schools

Ottawa-Carleton School

Simcoe School Board

Vankleek Hill Collegiate Institute

Centre Wellington High School

OFİS TEL NO: 0216 414 77 50

WHATSAPP: 0 532 659 70 80


https://www.truva.com.tr/uploads/thumbs/440/440/0ffcc5a5180df0da0600b07a3ee78b03.png

Bronte College - Lise

Kanada'da lise eğitimi

detay
https://www.truva.com.tr/uploads/thumbs/440/440/a37868f3ea1fb34da0114c0eee423d8f.png

Jarvis Collegiate Institute Lisesi

Kanada'da Lise Eğitimi

detay
https://www.truva.com.tr/uploads/thumbs/440/440/405b91320cf115f4efa3d883f9b8e0bc.png

Central Toronto Academy Lisesi

Kanada'da Lise Eğitimi

detay
Web sitemizi ve hizmetimizi optimize etmek için çerezler kullanıyoruz. Kişisel Verilerin Kullanımı Kanunu. Kabul Ediyorum. Reddediyorum.
Bilgi Formu