Amerika Lise ve Kolejleri

ABD aynı üniversite eğitiminde olduğu gibi lise ve kolej eğitiminde de söz sahibi ülkelerden biridir.

ABD’de eğitim sistemi yükseköğrenim öncesi ve yükseköğrenim devresi diye ikiye ayrılır. ABD’de devlet okulları ve özel okullar faaliyet göstermektedir. İki sömester halinde eğitim verilir; (Ağustos ortası/Eylül başı- Aralık sonu/Ocak başı) - (Ocaktan Mayıs sonu/haziran ortası). Devlet okulları ücretsizdir ve devlet tarafından finanse edilir. Özel okullarda ücretlidir. Notlar ya yüzde şeklinde ya da harf modunda verilir. Başta İngilizce olmak üzere tüm gerekli dersler – ev ekonomisi, sanat gibi dersler dahil- yükseköğrenim öncesi devrede verilir. Bu okullara meslek eğitimi veren okullarda dahildir.

Ülkede bulunan prestijli ve dünya çapında tanınan lise ve kolejleriyle 12-18 yaş grubu gençleri ülkeye çekmektedir. Oldukça renkli ve kültürlerarası bir yaşam içinde genç öğrenciler lise eğitimi alabilirler. Bu sayede hem dil eğitimi gereken standartlarda alınmış olur hem de çeşitli kültürlerden gelen diğer öğrenciler ile temasa geçerler. Konaklama olanakları arasında aile yanında barınma ve kampüs içinde yaşamak seçenekleri öne çıkmaktadır. Her iki konaklama olanağında hayatın içindeki sosyal çevre genç öğrenciye oldukça yardımcı olmaktadır. ABD’de lise ve kolej eğitimi almanın avantajları şunlardır;

 

 • 12-18 yaş aralığında çeşitli kültürlerle ve insanlarla tanışma gençlerde gelecekte daha esnek bir zihin yapısına sahip olmanın yolunu açar.
 •  
 • Çok kültürlü hayatta yaşamayı öğrenen genç öğrenciler karşılaştıkları uluslararası ve kültürel olaylar karşısında daha esnek bir zihin yapısı ile değerlendirme yapabilir.
 •  
 • Yurtdışı eğitimin önemli bir parçası olan lise eğitiminde genç öğrenciler ABD’nin verdiği kaliteli eğitim ile aynı zamanda mesleki kariyerlerini de hazırlık yapmaktadır. Liseden sonra gelen üniversite hayatında doğru seçimler yapılarak uluslararası başarının yolu açılır.


Amerikan Lisesi Hakkında ve Üniversiteye Geçişleri Hakkında Genel Bilgiler

American eğitim sistemi Türkiye’deki eğitim sistemi gibi değildir. Amerikan hükümeti gelirlerinin %10’luk bir kısmını eğitime ayırsa da, eğitim öncelikli olarak eyaletlerin sorumluluğu altındadır. Örneğin Minesota’da, yaklaşık %80 kamu eğitim kuruluşu eyalet kaynaklarından finanse edilmektedir. Her eyalet kendi eğitim departmanına, hukukuna, finansına ve kadrolaştırma hakkına sahiptir. Her eyalet müfredatını, derslere katılma zorunluluğunu vb. kendi ayarlar.

Eyaletler aynı zamanda, kaç senelik eğitimin zorunlu olacağına kadar karar da kılabilirler. Çoğu eyalette eğitim yaşı sınırı 16 ‘dır. Fakat bazı eyaletlerde bu yaş sınırı 18 yaştır.

Çoğu eyalette, kamu eğitim sistemi lokal okullara bölünmektedir bunlar da kendi “district”lerinde belirli bir müfredatı belirlemekle mükelleftirdirler. Lokal okul yönetimleri küçük şehirlere ya da büyük şehirlere kadar bölünebilirler.

Bu yüzden, okulların eğitim sistemleri ve lokal yönetimleri eğitm sistemleri, kanunları arasında büyük farklılıklar bulunabilmektedir. Fakat, yine de bazı genel noktalar vardır.

Birçok eyalet ve komünite okullardaki ve özel sınıflardaki çocukların özel eğitimsel ihtiyaçlarını karşılarlar bunlara duygusal ve davranışsal problemler, türlü engeller, iletişim bozukluğu ve sınırlı duyma gibi fiziksel engeller dâhil. Aynı zamanda özel okullar iyi eğitilebileceğini düşündüğü parlak çocuklara özel çocuk eğitimleri de vermektedir.

Lisede, ilk yılındaki öğrenciler –FRESHMAN- diye adlandırılır. 2. Sınıfta –SOPHOMORE-, 3. Sınıfta –JUNIOR- ve en nihayetinde 4. Sınıfta –SENIOR- diye adlandırılırlar.

Amerikan liselerinden mezun olmak için Kanada gibi ülkelerin uyguladığı final sınavı gibi bır sınav bulunmamaktadır. Yeterli krediye ve seneye ulaşıldığı takdirde zorunlu dersler de verildiği zaman öğrenci liseden mezun olabilmektedir. Amerika’nın uyguladığı SAT (Scholastic Aptitude Tests) ve ACTs (American College Test) gibi sınavların dışında öğrencilerin lise sonundaki okul ortalamaları (GPA) de Amerika’da üniversiteye girebilmek için önemli etkenlerden biridir.

SAT sınavı Amerikan üniversitelerine göre standardize edilmiş bir sınavtır. Sat sınavı kâr amacı gütmeyen College-Board tarafından yapılan bir sınavdır. Şu anda uygulanmasına karar verilmiş olan SAT sınavı 3 saat 45 dakika sürmektedir ve bu sınav 600 puandan 2400 puana kadar değişibilen bir puanın alınmasıyla sonuçlanmaktadır.

Sınav 3 bölümden oluşmaktadır (Matematik, kritik okuma ve yazma) Test yazı bölümü haricinde çoktan seçmelidir.

ACT olarak adlandırılan bir diğer test de Amerikan üniversitelerine giriş için hazırlanmış standardize bir tsınavdır. ACT öğrencinin genel eğitim gelişimini, becerilerini ve koleji bitirişinde edindiği bilgiyi test eder. Çoktan seçmeli bir sınav olan ACT’de ingilizce, matematik, okuma ve bilim sınavları vardır. Buna ek olarak yazma sınavı opsiyoneldir ve küçük bir essay yazdırılır.

Genel itibariyle, kolejler iki sınavdan birini kabûl şartı olarak görmektedirler.

Amerika Nasıl bir Yerdir, Amerikan Hayatı Nasıldır? Amerika’nın Sosyal Yapısı Nedir?

Amerika, içerisinde 52 ayrı eyalet bulunan ve bu eyaletlerin birleştiği cumhuriyettir pek cumhuriyet kavramı geçmese de. Bunun dışında, Amerika’da her eyaletin kendi anayasası vardır, Texas’ta idam varken California’da idam olmayabilir.

Amerika, tıpkı Türkiye gibi laik demokratik sosyal hukuk devletidir ve bütün dinler devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Bununla beraber Amerikan nüfusunun %0.4’ü müslümandır. Amerikalı diye bir ırk tanımı yoktur. Amerika’nın keşfinden sonra Amerika’ya yerleşen avrupalılar (ingilizler, fransızlar, ispanyollar, hollandalılar) ve sonrasında sanayi devriminde köleleştirmek amacıyla Afrikadan vapurlarla zorla getirilen kişiler tafafından oluşturulmaktadır.

Amerika’da özellikle siyahiler Türkleri çok sevmektedirler.

Ülkebaşkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Ve şu anki başbakan trumptır. Ülkede 2 büyük siyasi parti vardır bunlardan biri Cumhuriyetçi Partidir(Rebuplican) Ülkede siyahi kişilerin çok bulunduğu ve sınırların kapatılması gerektiğini savunan partidir. Bir diğer parti de demokrat partidir(democrat) sosyal demokratlardır ve göçmenlere üniversite öğrencilerine, işçilere hak tanınması için çalışmalar yapmaktadırlar. Amerika’da askerlik zorunlu değildir ve paralı askerlik sistemi vardır. Ordu tamamen profesyonel ordudur ve orduya katılmayanlar sosyal projelerde çalışırlar fakat zorunlu değildir. Amerika’da asker olan kişilerin yaptığı işe kutsal olarak bakılıyor ve askerlere çok değer veriyorlar.

Amerikan üniversiteleri dünyada en çok yabancı öğrenci kabûlü yapan üniversitelerdir. Amerikalılar Türklere gerçekten çok iyi bakmaktadırlar ve çok sevmektedirler. Daha çok siyahiler, İspanyollar, Fransızlar Türkleri çok sevmektedirler.

Amerika’da arabalar yaklaşık 15-20 bin $ arasındadır ve alım gücüne kıyasla iyi fiyatlar denilebilir. Çoğu insan Amerika’da fast-food tüketiyor ve dietleri neredeyse tamamen bunun üzerine.

 

Amerika Hakkında Genel Bilgiler

Amerika yaklaşık 10 milyon kilometrekare yüzölçümüyle dünyanın toprak olarak en büyük ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünyanın en popüler göç destinasyonu olan ülke, çok sayıda kültürü de içinde barındırmaktadır. Çin ve Hindistan’ın arıdndan gelerek, dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda olan Amerika, 50 eyaletten ve bir federal bölgeden oluşan federatif, anayasal cumhuriyettir. Amerika federal bölgesi ise Washington DC’dir. 48’i birarada diğer ikisi Hawaii Adaları ve Alaska’dan oluşur. Ülkenin resmi kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776’dır.

Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Amerika’da yaşayan herkes eşit haklara sahiptir. Eğlence hayatının oldukça gelişmi olduğu ülkede büyük yerleşim yerlerinde sabaha kadar hizmet veren bar ve diskolar bulunmaktadır. Alkol alım yaşı 21’dir ve kural ihlâllerinde ceza vardır. Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 49. Sırada yer alan ABD, uluslararası iş insanları, bilim insanları için en önemli ülkelerden biridir.

Amerikan kültüründe din önemli bir rol oynamaktadır. Demin de belirttiğimiz gibi askerlik mesleği gibi bazı meslekleri kutsal görmektedirler ve bu mesleği icra eden kişilere saygıda kusursuzluk nadir görülür. ABD’de en yaygın din Hristiyanlıktır mezhepleri Katoliktir. Ateistler ya da hiçbir dine bağlı olmayanlar Hristiyanlıktan sonra 2. en büyük topluluktur. IB Diploması diğer diplomalara kıyasla nasıldır?

AP (İleri Düzey Yerleştirme - Advanced Placement)

2015 yılında Eğitim Politikalarını İyileştirme Merkezi tarafından yapılan çalışma, öğrencilerin AP'yi sadece lisede üniversite için bir kredi kazanma yolu olarak görürken, DP'yi güçlü, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren bütünsel bir program olarak gördüklerini ortaya koymuştur.

A Seviyeler (A-Levels)

2012 tarihli bir Ofqual raporu, Diploma Programındaki değerlendirmeleri, farklılaştırma imkanı tanıyan, bağımsız düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi teşvik eden ve öğrencilerin üst basamak beceriler sergilemelerine imkân veren kusursuz değerlendirmeler olarak nitelemiştir. 2014'te Üniversite ve Kolejler Kabul Kurumu (Ucas), Uluslararası Bakalorya'ya resmî bir A-level (A-Seviye) denkliği veren yeni bir tarife sistemi geliştirmiştir.

Avustralya Müfredatı ve Avustralya Diploma Çerçevesi

 Deakin Üniversitesi'nin 2014 yılında gerçekleştirdiği çalışma için görüştüğü öğretmenler, genel olarak DP'nin, Avustralya Müfredatı'na kıyasla üniversite için daha iyi bir hazırlık sunduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. DP müfredatının diğer faydaları arasında gerçek çalışma gerektiren uygulamalar, açık küresel boyutlar ve kültürler arası anlayış gelişimi gerektirmesi yer almaktadır.

Hindistan Orta Öğrenim Merkez Kurulu ve Hindistan Okulları Sertifika Sınavı Konseyi

Delhi Üniversitesi, Merkezi Eğitim Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, CBSE ve CISCE'ye kıyasla DP müfredatının ve değerlendirmelerinin daha kapsamlı ve yoğun olduğunu, birden fazla bakış açısını daha çok teşvik ettiğini ve farklı bağlamları takdir ettiğini; analitik, eleştirel ve değerlendirme becerilerini daha çok geliştirme eğiliminde olduğunu ortaya koymuşlardır.
 

AP (Advanced Placement) nedir?

 

AP programı ve sınavları Amerika’da ve dünyada 60’tan fazla ülkede üniversiteler tarafından tanınan bir programdır. AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar, hem de üniversiteye başladıklarında başlangıç seviyesinde verilen derslerden muaf olma şansını elde ederler. Dolayısıyla AP almış öğrenciler kolej eğitimleri süresince ciddi derecede zaman kazanarak çift-anadal (double-major) ve/veya yan dal (minor) programlarına da geçiş yapabilirler.

AP sınavlarının içeriği üniversite profesörleri ve lise AP öğretmenlerinden oluşan bir kurul tarafından hazırlanmaktadır. Her AP sınavında çoktan seçmeli sorulardan ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşan iki bölüm bulunur. Sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı, seçilen konuya göre farklılık göstermektedir. Çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kompozisyon ve kısa cevaplı sorular ise öğretmenler tarafından değerlendirilir.

Sınavda, çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kısa cevaplı ve kompozisyon tarzındaki sorular ise tecrübeli AP öğretmenleri ve üniversite profesörlerinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilir. Öğrenciler AP sınavlarından 1 ila 5 arasında bir not alır ve sonuçlar Temmuz ayı içerisinde öğrenci ve ilgili üniversitelere yollanır. Sonuç raporları kümülatiftir, yani öğrencinin o güne kadar aldığı tüm AP sınav sonuçlarını gösterir. Sınav sonuçlarını 1 Temmuz itibariyle telefon yoluyla da öğrenmek mümkündür.


Neden Amerika’da Eğitim Almalıyım?

 • Hayat standartları Türkiye’ye nazaran yüksektir.
 • Ekonomisi iyidir. Dünyada karşılıksız para basabilen tek devlettir.
 • Türkiye Amerika’nın en güçlü ittifaklarından biridir.
 • Start-up’lara destek yüksektir.
 • Vergiler düşüktür.
 • İnsanlar arkadaş canlısıdır.
 • Maaşlar nazaran yüksektir.
 • Ülke tarihi & doğal & sanatsal güzelliklerle doludur.
 • Ev fiyatları ve kiraları nazaran ucuzdur.
 • Nüfus yoğunluğu azdır.
 • Ehliyet yaşı 16’dır.
 • Ülkenin her yanında telefonlar çekmektedir.
 • Sevdiğiniz müzik gruplarını sık sık dinleyebilirsiniz.
 • Cep telefonları & teknolojik aletleri Türkiye’ye kıyasla ucuza alabilirsiniz.
 • Sansür ve otosansürden ırak bir hayat yaşarsınız.
 • İnternet kullanımında kota yoktur.
 • Borsaları çok daha güvenli ve stabildir. Yatırımlarınızı daha iyi yönetebilirsiniz.

 

Aşağıda Truva Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak danışmanlığını yaptığımız lise ve kolejleri bulabilirsiniz; 

Wilbraham Monson Academy  Massachusetts

George Stevens Academy Maine USA

Hawai Preparatory Academy USA

Vermont Academy USA

St.Johnsbury Academy Vermont

New Hampton School

The Perkiomen School Pennsburg USA

Grand River Academy AUSTINBURG, Ohio

The Hun School of Princeton - Princeton

Riverstone Internatıonal School idaho USA

The Kings Academy West Palm Beach USA

Linden Education Servise California USA

Marianapolis Preparatory School

East Catholic High School

Idyllwild Arts Academy

The Orme School

Squaw Valley Academy

Steamboat Mountain School

Cats Academy Boston

The MacDuffie School

Pope John XXIII High School

Presentation of Mary Academy

Mercyhurst Preparatory School

The Storm King School

The King’s Academy

Norfolk Christian School

Springwood School

Deer Valley Unified School

Gilbert Public School

Hamilton High

Higley Unified School

Joy Christian

Mesa Public School

Mission Heights Preparatory High School

Paradise Valley School

Phoenix Christian Preparatory School

Rancho Solano Preparatory School

Scottsdale Unified School

Sequoia Charter School

Sierra Vista School

Orme School

Fort Smith Public Schools

Union Christian Academy

Alameda Unified School

Georgiana Bruce Kirby Preparatory School

Los Angeles Unified School

Oak Park High School

San Gabriel Academy

San Luis Coastal School

Santa Barbara Unified School

Ambassador High School

Archbishop Riordan High School

Armyand Navy Academy

Arroyo Pacific Academy

Balboa School

Bishop O Dowd High School

Capistrano Valley Christian Schools

Chaffey Joint Union School

Chino Valley Unified School

Christian Brothers High School

El Camino Real Charter High School

Grace Brethren Junior Senior High School

Heritage Christian School

Idyllwild Arts Academy

Las Virgenes Unified School

Mission College Preparatory Catholic High School

Monterey Bay Academy

Moreau Catholic High School

Ojai Valley School

San Domenico School

San Francisco Waldorf High School

Torrance High School

Vacaville Christian School

Xavier College Preparatory High School

Apple Valley Christian School

Birmingham Community Charter High School

Dunn School CA

Morgan Hill Unified School

Midland School

Fremont Christian School

Squaw Valley Academy

St Joseph Notre Dame High School

St Vincentde Paul High School

Colorado Springs School

Whittier Christian High School

The Quarry Lane School

Denver Public School

Faith Christian Academy

Steamboat Mountain School

South Kent School

Saint Bernard School

Marianapolis Preparatory School

St Thomas More School

Woodstock Academy

Edmund Burke School

Marion County School

Indian River Charter High School

Brevard School

Florida Preparatory Academy

Lake Mary Preparatory School

Montverde Academy

The Kings Academy

Saint Edwards School

North Broward Preparatory School

Trinity Christian Academy

Windermere Preparatory School

Athens Christian School

Bonneville High School

Maui Preparatory Academy

Henry County Schools

Hillcrest High School

Brother Rice High School

Morgan Park Academy

Schaumburg Christian School

Rockford Christian High School

Providence Catholic High School

Guerin Catholic High School

Kokomo High School

LaLumiere School

Trinity Lutheran High School

Scottsburg High School

Scecina Memorial High School

Burlington Notre Dame High School

Bishop Seabury Academy

Urbandale High School

Blue Valley Public School

Maur Hill Mount Academy

Evangel Christian Academy

George Stevens Academy

Fryeburg Academy

Foxcroft Academy

Hyde School Maine

Lee Academy

Lincoln Academy

Orono High School

Maine School of Science and Math

Maine Central Institute

Arlington High School

Beverly High School

Burlington High School

Dartmouth High School

Chapel Hill Chauncy Hall School

CATS Academy Boston

Groton Dunstable Regional High School

Holy Name High School

Hopkinton High School

Matignon High School

Marblehead High School

Lynnfield High School

Maynard High School

Nauset Regional High School

Newburyport High School

Pope Francis High School

Northampton High School

Newton Public School

Stoneleigh Burnham School

The Mac Duffie School

The Newman School

Winthrop High School

Winchendon School

Wilbrahamand Monson Academy

St Francis Xavier Catholic High School

Seattle Public Schools

Tacoma Public School

Lourdes Academy

Saint Georges School

St Johnsbury Academy

Montpelier Public Schools

Davis School

Burrand Burton Academy

Lyndon Institute

American Hebrew Academy

Burlington Christian Academy

Bishop Rosecrans High School

Portland Christian Schools

Lake Ridge Academy

Grand River Academy

Bishop Mc Devitt High School

Erie First Christian Academy

Grier School

Mt Lebanon High School

Mercyhurst Preparatory School

Linden Hall

Perkiomen School

The Phelps School

Valley Forge Military Academy

Ecoledhumanite

Ben Lippen School

Mt Hope School

Marine Military Academy

The Village School

TMI The Episcopal School of Texas

Wasatch Academy

South Sanpete School

Provo City School

 

 

Daha detaylı bilgi için Bilgi Formu'nu doldurabilir veya Truva Yurt Dışı danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.


Web sitemizi ve hizmetimizi optimize etmek için çerezler kullanıyoruz. Kişisel Verilerin Kullanımı Kanunu. Kabul Ediyorum. Reddediyorum.