Öğrenci Acentalarının Değerlendirilmesi

 1. 2017 Acenta barometre araştırması ülke çekiciliği ile öğrenci ve acenta perspektifi ile bağlantılı olduğunu gösteriyor:

  Yıllık ICEF uluslararası öğretim acentası barometresi 11.yılında dünya çapında eğitim acentalarının perspektifi ve uygulamaları araştırmasında dönüm noktası olmaya devam etmektedir. 2017 basımı geçen hafta ICEF Berlin çalışmasında yayınlandı. Bu basım eylül-ekim 2017 araştırma periyodu içinde (geçen yılki 1,111 katılım ile karşılaştırıldı) 107 ülkeden 1.456 katılım ile son yıllardaki araştırmaların cevap oranındaki dramatik artışı göstermektedir.

  Daha önceki yıllarda olduğu gibi, katılımcılar daha geniş olarak toplam anketin fazlası veya %5’lik kısımlar ile sadece Hindistan (%16), Nepal(%7), Brezilya(%7) ve Nijerya(%5) ülkeler bazında dağıtılmıştır.

  Sunulan ürün paketi ve hizmetler

  Son yıllardaki araştırmalarda gördüğümüz gibi 2017 katılımcıları oldukça rekabetçi ürün paketleri rapor etmiştir. Yaklaşık on öğrenciden sekizi (%79) gösterdiki lisans eğitimini tercih ediyorlar, %76’da lisans üstü eğitime gidiyor. (geçen yıl yüksek dereceler için kabul edildiğini rapor eden %74’ün üstünde)

  Yaklaşık %74’ü dedi ki ayrıca dil programları için de öğrenci alıyorlar ve yaklaşık yarısı ikincil eğitim ve mesleki eğitim kurslarını da pazarlıyorlar.

  Kursların her tipine rakamsal vurgular yaptığımız zaman, acentaların ürün yelpazesi içindeki önem alanı  değişik şekillerde görülebilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 2017’de tüm raporlanan istatistiklerin üçte birini hesaba katarak, bu anlamda dil çalışmaları açık ara lider. Lisans üstü eğitim bu yıl %14 ile diğer büyük payı almaktadır; lisans eğitimi çok az ara ile %12 ile arkadan geliyor. İkincil eğitim ve mesleki eğitim kursları bu yıl %4 pay aldı. 

  Ankete katılan acentalar dışarıya giden öğrenciler için hizmet dağılımındaki yerel acentaların önemini vurgulayarak öğrenciler ve aileleri için verilen danışma ve destek hizmetlerinin etkileyici payını da  ayrıca rapor ettiler. Yaklaşık hepsi yönetim başvuruları ve visa prosedürleri için yardımların yanısıra program seçimi için danışma ve destek hizmetleri de sunmaktadır.

  Aşağıdaki tablo göstermektedir ki daha az (ama belli bir yüzde için) konaklama destekleri, havalimanı transferi,yolculuk öncesi brifingler ve kariyer rehberliği gibi hizmetler dahil olmak üzere daha geniş hizmet yelpazesine sahiptir.

   

  2017 yılında genel olarak yurtdışı eğitim acentalarının sunduğu hizmetler tablosu

  Daha önceki yıllarda olduğu gibi, katılımcılar öğrenci alımlarını desteklemek için üniversitelerin ve enstitülerin deneyebileciği yollara karşı güçlü bir görüş göstermiştir. Yaklaşık %92’si enstitüler için pazarlama açısından en önemli etkeni  “başvurulara ve incelemelere çabuk cevap vermek” olarak tanımlamıştır. Teşvik edici ürünler ve komisyonların zamanında ödenmesi gibi faktörler gibi acenta eğitimi ve desteği de yüksek oranda ortaya kondu.

  Bu yılın yeni olan konusu on öğrencinin sekizinin belirtttiği gibi ayrıca online programlar için öğrencilerin başvurmak amacıyla anlaşmalar ile ilgilenen acentaların kurulması oldu.

   

  Öğrenci endişelerinin tablolanması

  Hem yurtdışına gidişte hem de yurtdışı okul ülkesine gittikten sonra yurtdışı okuma hakkında öğrenci endişelerinin özetlenmesi üstüne bu konuları koyduğumuz zaman , destek hizmetleri daha fazla anlam kazanıyor.

  Aşağıdaki tablo gidişten sonraki sorunlar açık mavi ve gidiş öncesi sorunlar koyu mavi ile oranlanırken bu oranlar şöyledir;

   

  2017’de yurtdışına gitmeden önce( koyu mavi) ve gittikten sonra (açık mavi) öğrencilerin öncelikli sorunları ve düşünceleri

  Bu şekilde öğrenci perspektiflerine bakarak, tablo ayrılış ve varış arasında oldukça çarpıcı bir değişimi ortaya koymaktadır. Ülkelerinden ayrılmadan önce, öğrenciler dil  yeteneği ve finans düşüncelerine daha fazla odaklanıyor gözüküyor. Yurtdışı okuma ülkesine gittikten sonra, bu düşünceler onların yurtdışı tecrübeleri  ve okudukları program hakkındaki uygulamalı konular üstüne değişmeye başlıyor.

  Diğer son yıllarda yapılan araştırmaları tekrar ederek, çalışılan program, kültürel adaptasyon ve konaklama hakkındaki endişeler daha fazla yer almaktadır. Bunun gibi, bu bulgular yine de  son adımda öğrencilerin tatminkarlığına destek olarak herhangi bir öğrenci sorununu en çabuk şekilde anlamak ve ona hitap etmek amacıyla ülke içi destek hizmetlerini desteklenmesini ve kaliteli konaklamanın önemini ortaya koymaktadır.

   

 2. Hareketlilik sorunları ve ülke seçimi 

  Araştırma öğrenci hareketliliği sorunları çevresinde daha fazla detayı aydınlattıkça, diğer ilginç perspektif ortaya çıkmaktadır. Bu yılın acenta barometre araştırması birçok anahtar kategori için acentalar tarfından rapor edilen öğrenci hareketliliği endişelerini takip etmeye devam etmektedir ve zaman içinde bu endişelerin değiştiğini de görmekteyiz. Bu on yılın ilk yıllarında küresel ekonomi etrafında dolaşan finansal endişeler ön planda iken, bugün öğrencilerin güvenlik ve emniyet endişelerine daha fazla vurgu yaptığını görmekteyiz.

  Aşağıdaki tablonun yansıttığı gibi, hem 2017’de öğrenci endişeleri alanında büyük bir artış gösteren  geniş küresel politika konularının yanısıra hem de bu yılın endişeler kategorisinde önemli bir yer tuttuğu görülen kişisel güvenlik konusu da ön plandadır. Şunu biliyoruz ki özellikle Kore yarımadası üstünde yoğunlaşan gerginlik gibi dünyada bazı bölgelerdeki çalkantılar ile ilişkili olarak ABD ve İngiltere gibi önde gelen yurtdışı eğitim ülkelerinin ana politik konularını da etkileniyor.

   

  2009-2017 yıllarıarasında  öğrenci endişelerinin nasıl değiştiğine dair tablolandığı göstergeler

  Barometre araştırması ayrıca acentalar tarafından görülen yurtdışı eğitim ülkelerinin karşılaştırılmalı çekiciliği de ölçmektedir ve bu konuda politik ve güvenlik konuları ile ilişkili olarak bilgilendirme yapılan devamlı bir trend görmekteyiz.

  Tüm araştırma sonuçları bazı detaylar yardımıyla bu soruyu cevaplamaktadır ama biraz daha kısa özet için kendimizi en önemli bulgular ile sınırlıyoruz. Bu bulgular seçilen bölgelerdeki artan öğrenci ilgisini raporlayan acentaların ölçtüğü aşağıdaki tabloya çok geniş şekilde yansımıştır ve Kanada,Almanya, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda gibi katılımcılar arasında çekicilikte vurgulanan artışı da göstermektedir.

   

  2017’de seçilen yurtdışı eğitim ülkelerinde artan öğrenci ilgisinin ölçülmesi

  Bu soru için daha geniş bir veri ayrıca yukarıda belirtildiği gibi küresel politika  ve kişisel güvenlik konularına artan öğrenci ilgisine etki yapabilen özellikle ABD ve İngiltere için bazı önemli yurtdışı eğitim ülkeleri açısından öğrenci ilgisinde olan büyük düşüş hakkında bilgi vermektedir.

  Bu öngörü bu önde gelen iki yurtdışı eğitim ülkesi için öğrenci  ilgisinin niye azaldığını raporlayan acentalar tarafından gösterilen sebepleri ortaya koyan aşağıdaki son tablomuz tarafından gösterilmektedir. 

   

  2017’de ABD ve İngiltere’de azalan öğrenci ilgisinin nedenleri

  Bu kadar olumsuz istatistiğe rağmen acentalar İngiltere’yi İngilizce dil eğitimi ve okul programları açısından ve ABD’yi de çalışma ve okuma seyahatlarinin yanısıra MBA öğrencileri  için en iyi seçenekler olarak sıralamaya devem etmektedir.