İngilizce Konusunda Bir Araştırma

İngilizce Konusunda Bir Araştırma

İngilizce Konusunda Bir Araştırma


Bayanlar erkeklere göre İngilizce konusunda daha mı yetenekliler? Bu sorunun cevabını merak eden Cambridge İngilizce Dil değerlendirme araştırmacıları Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında IELTS  sınavına giren binlerce öğrencinin test sonuçlarını inceledi.


Araştırmacılar 35 ayrı ülkede İngilizce sınav için test olan 16 ile 19 yaş arasındaki erkek ve bayan öğrencileri değerlendirdi.Değerlendirme sonucuna göre bayan öğrenciler erkek öğrencilere göre İngilizce dil konusunda daha başarılı oldukları tespit edildi.


Cambridge İngilizce Dil Değerlendirme Merkezi'nden Agnieszka Walczak, eğitimde cinsiyet farkı konulu konferansta ortaya çıkan sonuçları sunarak aynı şekilde Birleşik Krallık'ta gerçekleşen PISA ve ya GCSE gibi sınavlarda da benzeri sonuçlarla karşılaşılabileceğini açıkladı.


"Ülke analiz değerlendirme sonucu bizlere cinsiyete göre İngilizce konusundaki becerinin tutarlı olamayacağını gösteriyor.
Bayan öğrencilerin performansı erkek öğrencilere göre özellikle konuşma ve yazma konusunda biraz daha iyi. Walzack ortalama genel puan fark büyüklüğünün ince bir çizgi kadar hatta daha az olduğuna dikkat çekti.
Çalışma bireysel beceri sınavının yazma,konuşma dinleme ve okuma şeklinde genel test puanlarını değerlendirdi.Araştırmacılar becer konusunda sonuçları karışık bulsa da genel test sonuçları bayan öğrencilerin bütün olarak daha güçlü puanlar sergilediklerini belirtti.


10 ayrı seviyeden 8 sıralamanın sonucuna göre sınava girenlerin %60'ı bayan iken %40'ını erkekler oluşturmaktadır.Bu arada testin daha düşük seviyesinde örneğin 2.grubun neredeyse tamamı erkek adaylardan oluşmaktadır.Ülkelere göre bakıldığında ise yine bayan öğrencilerin daha yetenekli oldukları görülmektedir. Walczak özellikle Çin,Pakistan ve Bangladeş bayan öğrencilerinin,Brezilya, Litvanya,Romanya,Bulgaristan,Nepal, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin ise erkek öğrencilerinin daha başarılı olduğunu söyledi. 
Walczak ülkeler açısından değerlendirme seviyesi ise dil başarısı konusunda cinsiyetin ülkelere göre kesin tutarlılık göstermediğini açıkladı.


Sonuç olarak önemli olan toplumda iletişim için İngilizceyi kullanabilme yeteneğidir.Başka bir deyişle artık okul temelli öğrenmenin ötesine geçen yeteneğe dayalı öğrenme öğrencilerin nasıl öğrenmeleri gerektiği hakkında yol göstermektedir.
Cambridge İngilizce'deki bir diğer araştırmacı olan Ardeshir Geranpayeh sınav sonuçlarındaki ülkeler düzeydeki farklılığın dil öğrenmenin sosyal doğası ve kültürel farklılıklara bağlı olarak değişebileceği konusunda açıklama yaptı.
"İkinci bir dil öğrenme sadece gramer bilgisi olarak düşünülmemelidir,dil bildiğimiz gibi sosyal bir fenomendir."İletişim kurarak ,sınıf dışında ekstra aktiviteler de bulunarak,diğer öğrenciler ile etkileşim halinde olarak dil öğrenmek daha etkili olmaktadır.Bayan öğrencilerin iletişim konusunda daha başarılı ve sosyal etkileşim içerisinde daha sık bulunmalarından dolayı yabancı bir dili daha hızlı öğrendikleri kanısına varılmaktadır.Geniş anlamda toplumsal performansı değerlendirirken adaylar arasındaki kültürel ve davranış farklılıklarını anlamamız gerekiyor.Sınav sonuçlarına göre başarı anlamında özellikle Çin,Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde cinsiyetler arasındaki farklılığın daha fazla olduğu görülmektedir.
"Sınav sonuçları Çin, Bangladeş ve Pakistan gibi kadın erkek eşitliği sorunlarının yaşandığı ülkelerde cinsiyete göre başarı oranının daha fazla olduğunu göstermektedir."


Araştırmacılar eğitimin bir çok farklı alanında,farklı ülkelerde dahi olsa bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre çok daha başarılı olduğu sonucuna varmaktadır.İngilizce yeterlilik farkların çok daha az kesin ve daha nüanslı olduğu benzersiz bir konudur.


"Bizim öğrenciler arasında kültürel ve davranış farklılıklarının yarattığı değişimi ve buna bağlı olarak performansın etkileneceğini anlamamız gereklidir." dedi Geranpayeh.


Yapılması gereken daha fazla araştırma ve kültür sorunlarının sınava girecek adayları nasıl etkilediğini anlayabileceğimiz kaynak elde etmektir.


Referans:http://thepienews.com